Yedekleme çeşitleri

Yedeklemenin çeşitleri

Yazılımlar, farklı yöntemlerle yedekleme yapılmasına imkan verir. yaygın üç

yöntem şöyle sıralanabilir:

1. Tam (Full) Yedek: Bu yöntem, seçilen kaynağın tüm içeriğini yedekler. En 

güvenilir yöntemdir, ancak zaman ve kapasite ihtiyacı yüksektir. Diğer 

yöntemler uygulanmadan önce, en az bir kez tam yedek alınmalıdır.

2. Adımlı (Incremental) Yedek:

Bu tip yedeklemede, sadece son yedekten bu yana yedeklenmemiş olduğu 

tespit edilen (“Archive” attribute) dosyalar yedeklenir. Kurtarma sırasında önce 

tam yedek, sonra sırayla tüm adımlı yedekler kurtarılmalıdır. Bu nedenle 

güvenilirlik düşer.

3. Fark (Differential) Yedeği:

Bu tip yedeklemede, son tam yedekten bu yana yedeklenmemiş olduğu tespit 

edilen dosyalar yedeklenir. Kurtarma sırasında önce tam yedek, sonra son fark 

yedeği kurtarılmalıdır. Güvenilirlik orta düzeydedir. Bazı yedekleme yazılımları, 

istek üzerine yapılan yedekleme işlemleri dışında, ayarları kaydedilen bir 

yedekleme işlemini istenen aralıklarla tekrar edecek özellikler de taşırlar.