Yedekleme Nedir?

Yedekleme Nedir?


“Yedekleme”, en genel anlamıyla, bir bilgisayar sistemini işlevsel kılan temel

birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan verilerin, ariza, hata, 

hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramasını ve / veya verilerin geri 

dönülemez biçiminde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla kopya 

halinde bulundurulmasını sağlayan işlemler bütünüdür.